ایربراش
  پیستوله بادی
   بکس بادی
    بادپاش
     دریل بادی
      فرز انگشتی بادی
       منگنه کوب بادی
        میخ کوب بادی